Aangifte VPB

Heeft u een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV) of een buitenlandse rechtsvorm dan moet u een elk jaar een aangifte vennootschapsbelasting indienen bij de Belastingdienst.

Met deze aangifte doet u aangifte van de balans en het resultaat van uw vennootschap. Deze aangifte vergt meer zorg en tijd. Maar ook hierbij confirmeren wij ons aan de wet- en regelgeving. Ons kantoor verzorgt al jaren met alle zorg en kennis aangiften vennootschapsbelasting.

Ook de aangifte vennootschapsbelasting wordt gevoed vanuit de jaarrekening of jaarstukken. Hierin zijn al de nodige fiscaliteiten opgenomen en met u besproken. Na behandeling van uw aangifte ontvangt u van ons een conceptversie van de aangifte. Als u akkoord bent met uw aangifte sturen wij uw aangifte naar de Belastingdienst.

Home Belastingen Aangifte VPB