Jaarrekeningen

Zohlandt administratie & adviesburo verzorgt uw jaarrekening snel en efficiënt. De jaarrekening geeft de financiële situatie van uw bedrijf weer. De jaarrekening is nog steeds een belangrijke gegevensbron voor u maar ook voor de overheid en banken.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening sluit natuurlijk aan op uw administratie. Ieder jaar wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt in principe met u besproken. We kijken dan naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de financiële verhoudingen binnen uw bedrijf. Zoals de omzetontwikkeling, de kengetallen, de financiële posities, de grafieken en uw fiscale positie.

Hoe ziet een jaarrekening er uit?

De jaarrekening bestaat meerdere onderdelen:

  • Rapport; met de opdrachtbevestiging en financiële overzichten
  • Jaarrekening; met de balans en winst- en verliesrekening en toelichtingen
  • Overige gegevens; met wettelijke bepalingen en winstbestemmingen
  • Bijlagen; met specificaties en jaaropstelling omzetbelasting

Wat zegt een jaarrekening over uw bedrijf?

Zoals aangegeven dient de jaarrekening u te informeren over de ontwikkelingen van uw bedrijf over het afgelopen jaar. Naast de kengetallen etc. worden natuurlijk ook de balans en winst- en verliesrekening in de jaarrekening opgenomen. Deze stukken worden aangevuld met specificaties zodat u snel inzicht krijgt in de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Een niet onbelangrijk deel van de jaarrekening. En met de toelichting op de winst- en verliesrekening kunt u de winstgevendheid van uw bedrijf beoordelen. En met de vergelijkende cijfers over voorgaande jaren kunt u snel de trends in opbrengsten en uitgaven signaleren.

Meer informatie of een afspraak?

Home Administratie Jaarrekeningen