Aangifte BTW

Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit? Dan heeft u bijna dagelijks te maken met de omzetbelasting. (BTW) De rechtsvorm van uw onderneming is hierbij niet van belang. Een stichting of vereniging kan ook aangemerkt worden als onderneming voor de omzetbelasting.

Bovendien is de impact van de btw voor iedere ondernemer groot. U moet niet alleen btw afdragen maar u ook btw terugvorderen. Als de belastingdienst u ziet als ondernemer voor de omzetbelasting bent u verplicht deze omzetbelasting in rekening te brengen bij uw klanten en af te dragen aan de Belastingdienst. De BTW die u zelf hebt betaald aan uw leveranciers mag u daarvan aftrekken. U moet dus het verschil tussen ontvangen BTW en betaalde BTW aan de Belastingdienst afdragen.

Het aangeven van de omzetbelasting moet u doen via een aangifte. Deze aangifte omzetbelasting moet u digitaal bij de Belastingdienst aanleveren. Hoe vaak u aangifte moet doen hangt af van uw “aangifte tijdvak”. Dat kan zijn per maand, per kwartaal of jaarlijks.

Aan de hand van uw administratie verzorgen wij uw aangifte BTW. Wij dienen de aangifte voor u in bij de Belastingdienst. Per e-mail ontvangt u van ons een bevestiging van deze aangifte. U weet dan ook hoeveel omzetbelasting u moet betalen.

Zo voorkomen wij niet alleen naheffingen en boetes. Wij zorgen er ook voor dat we alle btw-kansen benutten en de risico’s beperken.

Het kan ook zijn dat u werk uitbesteedt aan andere ondernemers. We praten dan over omzetbelasting bij uitbesteden van werk. In deze is dan vaak de verleggingsregeling van toepassing. Dat betekent dat u de omzetbelasting zelf moet aangeven en betalen. Op uw factuur moet u hiervan melding maken. 

Home Belastingen Aangifte BTW